Noninvaziv Manyetik Uyarım

TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON ÜNİTESİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM binası Fizik Tedavi Ek Servis içerisinde yer alan TMS ünitesinde

inme, afazi, inkomplet spinal kord yaralanması, spastisite, tinnitus tanılı uygun hastalara uygulanmaktadır.

Tedavi planlanan hastalar öncelikle TMS güvenlik ve bilgilendirme-onam prosedüründen geçirilmektedir.

İletişim:

Prof.Dr. Aliye TOSUN

Doç.Dr. Ayhan AŞKIN


Başa Dön