5. Tıbbi rehabilitasyon Kongresi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının temelini oluşturan rehabilitasyon kavramının genel tıp nosyonu içinde kapsamlı olarak tartışıldığı Ulusal Tıbbi Rehabilitasyon Kongresinin 5.si 03-06 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Kongre boyunca EMG, invaziv olmayan beyin stimülasyonu, kardiyak rehabilitasyon, kinezyobantlama, PRP enjeksiyonları, spastisite tedavisi, terapötik enjeksiyonlar, ürodinami, ortez reçeteleme, manuel terapi, proloterapi ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi üzerine kurslar gerçekleştirildi.

Anabilim dalı başkanımız Doç.Dr. Aliye TOSUN 'İnme Sonrası Erken Dönemde Düşük Frekanslı Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Üst Ekstremite Motor İyileşmesi Üzerine Etkisi' isimli ve anabilim dalı öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr. Ayhan AŞKIN ise 'Kronik Dönem İnme Hastalarında Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon Tedavisinin Fonksiyonel Sonuçlar ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi' isimli sözel bildirilerini sunmuşlardır.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön