HABERLER
daha fazlası>
 • Ulusal FTR Kongresinde 5 sözlü ve 5 poster bildiri

  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği adına 25-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresine Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD olarak 5 sözel ve 5 poster bildiri ile katıldık.

 • Ulusal Yeterlikte 2 başarı

  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen 14. Yeterlik Sınavı 25 Aralık 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmıştır. Bu sınava ülkemizin değişik bölgelerinden gelen 101 kişi katılmıştır.

  Kliniğimizde eğitimini tamamlayan doktorlardan Dr.Ece Güvendi ve Dr.İdil Kurut Aysin sınavı başarı ile tamamlayarak Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Kendilerini ve eğitimleri için emek veren tüm hocalarımızı kutlarız.

 • Sözel Bildiri Ödülü

  IV. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (Olgu Temelli Interaktif Eğitim Kursları) kapasamında anabilim dalı öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr.Ayhan AŞKIN'ın sunumunu yaptığı 'Diz Osteoartriti Hastalarında Kortikosteroid Enjeksiyonu ve Trombositten Zengin Plasma Enjeksiyonu Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması' isimli çalışma Sözel Bildiri Üçüncülüğü ödülü kazanmıştır.

 • IV. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (Olgu Temelli Interaktif Eğitim Kursları)

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Ortopedi Travmatoloji uzmanlık alanları kas iskelet sistemi problemleri olan hastaların tedavisini farklı zaman dilimlerinde üstlenen ve sürekli olarak birbirini tamamlayan disiplinlerdir. Bu nedenle ortak tanı ve tedavi algoritmalarının kullanılması ve iletişimin sürekliligi son derece önemlidir. Bu toplantı ile kendi çalışma ortamımızda sağladığımız iletişimi daha genis bir platforma taşınması hedeflendi.

  Bu toplantıda kapsamlı bir yaklaşımla omuz, el, diz, omurga bölgelerinin sık görülen kas iskelet sistemi sorunları, serebral palsi, dogumsal brakial pleksus yaralanmaları , periferik sinir sorunları, osteoporotik kırıklar, nöropatik agrı ve osteoartrit gibi konular ele alındı. Hasta değerlendirmesi tedavi yöntemleri ve takip, olgu temelli, interaktif ve multidisipliner bir şekilde tartışıldı. Ultrasonografik değerlendirme, lokal enjeksiyonlar, PRP uygulamalarına da yer verildi.

  Toplantıya anabilim dalı öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr.Ayhan AŞKIN 'Diz Osteoartriti Hastalarında Kortikosteroid Enjeksiyonu ve Trombositten Zengin Plasma Enjeksiyonu Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması' ve 'Diz Osteoartrit Hastalarında Nöropatik Ağrı Komponenti ve Yaşam Kalitesi' isimli 2 adet sözlü bildiri ile katıldı.

 • Birincilik Ödülü

  Türkiye’de Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun kurucusu olan Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu‘un anısına her yıl düzenlenen “Geleneksel Çubukçu Sempozyumu” 2003 yılından beri İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir. Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum her yıl Kasım veya Aralık ayı içinde gerçekleştirilmektedir. Sempozyumun daimi Onursal Başkanı Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu’ un kızı olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ender Berker’dir. Her yıl bu sempozyum kapsamında üç akademisyene ödül verilmektedir.

  Fakültemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı sorumluluğunda yürütülen "Strain sonoelastographic evaluation of biceps muscle intrinsic stiffness after botulinum toxin-A injection" başlıklı çalışma ile öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr. Ayhan AŞKIN, 09 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 47. Çubukçu Günleri etkinliği kapsamında, Geleneksel Çubukçu Araştırma Yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Başta Yrd. Doç. Dr. Ayhan AŞKIN olmak üzere çalışmada emeği geçen öğretim üyelerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.

 • Omuz Ultrasonografisi Eğitimi

  Kliniğimizde 26 Kasım Cumartesi günü Omuz Ultrasonografisi konulu eğitim düzenlenmiştir.

  Kursa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi FTR Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kenan AKGÜN ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD'den Prof.Dr.Ömer Faruk ŞENDUR eğitici olarak katılmıştır.

  Kursta omuz eklemi US anatomisi, omuz patolojilerine US ile yaklaşım üzerinde durulmuş ve pratik uygulamalar, US eşliğinde enjeksiyonlar yapılmıştır.

 • Bildiri Ödülü

  5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi kapsamında anabilim dalı başkanımız Doç.Dr. Aliye TOSUN tarafından sunulan 'İnme Sonrası Erken Dönemde Düşük Frekanslı Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Üst Ekstremite Motor İyileşmesi Üzerine Etkisi' isimli çalışma sözel bildiri ödülünü kazanmıştır. 

 • 5. Tıbbi rehabilitasyon Kongresi

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının temelini oluşturan rehabilitasyon kavramının genel tıp nosyonu içinde kapsamlı olarak tartışıldığı Ulusal Tıbbi Rehabilitasyon Kongresinin 5.si 03-06 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Kongre boyunca EMG, invaziv olmayan beyin stimülasyonu, kardiyak rehabilitasyon, kinezyobantlama, PRP enjeksiyonları, spastisite tedavisi, terapötik enjeksiyonlar, ürodinami, ortez reçeteleme, manuel terapi, proloterapi ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi üzerine kurslar gerçekleştirildi.

  Anabilim dalı başkanımız Doç.Dr. Aliye TOSUN 'İnme Sonrası Erken Dönemde Düşük Frekanslı Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Üst Ekstremite Motor İyileşmesi Üzerine Etkisi' isimli ve anabilim dalı öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr. Ayhan AŞKIN ise 'Kronik Dönem İnme Hastalarında Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon Tedavisinin Fonksiyonel Sonuçlar ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi' isimli sözel bildirilerini sunmuşlardır.


Başa Dön